Žarka Zrenjanina 5a, 26314 Banatsko Novo Selo, Srbija     |       + 381 (13) 61 60 62

srpski | engleski

Proizvodnja
Razno

Ograde

Aluminijumske ograde

Aluminijumske ograde su najnoviji trend u zgradarstvu i sve više preuzimaju primat nad tradicionalnim ogradama (metalnim, betonskim, drvenim i dr.) sa pristupačnim cenom. Ovakav položaj i tretman na tržištu aluminijumske ograde, pre svega, duguju prednostima koje omogućavaju:

  • Savremen i lep izgled, čime presudno utiču na konačan izgled i utisak koji objekat ostavlja na posmatrača.
  • Održavanje aluminijumskih ograda je svedeno na minimum, nema šmirglanja, nema farbanja i sl.
  • Aluminijumske ograde su sistemske, rade se od prefabrikovanih elemenata, što omogućava "čistu" montažu, bez varenja i sl.
  • Naše višegodišnje iskustvo i poznavanje materijala, te stalna edukacija, otvaraju velike mogućnosti oblikovanja i prilagođavanja izgleda aluminijumskih ograda svakoj poziciji ponaosob.
  • Sve ove nabrojane prednosti aluminijumskih ograda ne bi bile potpune da ove ograde ne zadovoljavaju i onaj najvažniji uslov, a to je bezbednost.

Staklene ograde

Staklene ograde danas su gotovo neizostavni deo savremenog objekta. Njihova primena počela je u eksterijeru, ali danas se vrlo često koristi i u interijeru. Većinom se takve spoljašnje staklene površine izrađuju u kombinaciji sa inoksom od kojeg se izrađuju stubići, te rukohvat koji čine nosivu konstrukciju ograde. U poslednje vreme se zbog vizuelnog efekta "čistoće" prostora sve više izrađuju samostojeće staklene ograde koje se fiksiraju u podnu čeličnu konstrukciju ili tačkasto spajaju spiderima.

Važno je napomenuti da staklene ograde moraju zadovoljavati određene sigurnosne kriterijume zavisno od položaja i funkcije na objektu. Minimalnu sigurnost pruža laminirano staklo, dakle dva stakla lepljena folijom u sredini. Po oštećenju staklo ostaje priljubljeno na foliji, tj. neće se raspasti usled udarca i naneti povrede. Sve češće je potrebno da staklo osim laminiranog mora biti i kaljeno (npr. kod spider spojeva zbog rupa). Minimalna debljina stakla mora biti 8 mm ili više, zavisno o dimenzijama i tipu ograde. Na taj način dobili smo vrhunsku kvalitetu uz ogromnu sigurnost uz pristupačnu cenu.