Žarka Zrenjanina 5a, 26314 Banatsko Novo Selo, Srbija     |       + 381 (13) 61 60 62

srpski | engleski

Proizvodnja
Razno

Brisoleji

Kombinacijom aluminijumski lamela sa nosačima formiraju se brisoleji kao efikasna toplotna zaštita svetlih otvora fasada i objekata. Brisoleji osiguravaju ravnomernu raspodelu sunčeve svetlosti u prostorijama i sprečavaju akumulaciju toplote. Lamele se mogu postaviti pod raznim uglovima (standardno 25º, 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno. Mogu biti fiksni ili pokretni, pokretni su smešteni u al okviru, pokretanje pomoću elektromotora.

Svi delovi su izrađeni od aluminijuma, obojeni i plastificirani u srebrnu i belu boju, ili po narudžbini sa RAL karte.

Pored zaštite od sunca predstavljaju i veoma privlačan estetski element oblikovanja fasade. Brisoleji se uglavnom pričvršćuju fiksno na fasadu. Kreiraju dobru atmosferu unutar prostora, a spoljašnjosti zgrade daju arhitektonski značaj.

Napravljeni ekstrudiranjem i tako dobijen nespajani aluminijumski lim debljine 1 mm. Elipsoidnog poprečnog preseka sa širinama u osi od 150, 200, 300 i 400mm.

Povećanje važnosti za zaštitu od sunca u arhitekturi, u kombinaciji s novim trendovima za metalne zgrade, stvorilo je potrebu izrade nove fasada pa time i nove aluminijske proizvode. Proizvod daje zaštitu od sunca i moderan izgled bilo koje zgrade. Lamele su eliptičnog oblika, i dostupni su u različitim veličinama, a takođe i izbor između fiksnih i pokretnih lamela.