Žarka Zrenjanina 5a, 26314 Banatsko Novo Selo, Srbija     |       + 381 (13) 61 60 62

srpski | engleski

Proizvodnja
Fasade

Proizvodnja Fasade

Rast svetske populacije i standarda bezmalo su iscrpeli prirodne resurse, što zahteva nove strategije, a jedna je i novi moto – Energija2, za fasade koje treba da štede i prave energiju, prateći dizajn, sistemsku automatiku i usavršenu sigurnosnu tehniku. Schüco ovde već danas pruža značajan doprinos svojim inovacijama, efikasno povezujući termo zaštitu i solarnu tehnologiju. Pored optimalnih uslova za život, rad i proizvodnju, tu su i zahtevi dizajna, bezbednosti i automatizacije objekta, kako bi se štedela energija, a troškovi korišćenja optimizovali. Zgrade koje štede i proizvode energiju daće važan doprinos smanjenju potrošnje, nižim cenama energije i boljoj klimatskoj zaštiti. Centralne teme projektovanja predstavljaju termička izolacija prozora i fasada kao i korišćenje solarne energije putem Solar Thermal i Photovoltaic postrojenja. Schüco je prihvatio ove izazove i već nudi nova efikasna rešenja u kojima Energija2 ima značajno mesto.

Moderne fasade u sve većoj meri ispunjavaju funkcije u oblasti energetske efikasnosti, automatizacije i bezbednosti, a rastu i zahtevi u pogledu dizajna. Bilo da se radi o integraciji uređaja na motorni pogon i upravljanje u naročito tanke čelične i aluminijumske profile, ili je reč o harmoničnom oblikovanju lamela za zaštitu od sunca, Schüco nudi uravnoteženi dizajn, gde su oblik, funkcionalnost i površina međusobno optimalno usaglašeni. Za sve Schüco proizvode osnovna su pitanja funkcionalnosti i dizajna, jer svi novi elementi moraju biti usaglašeni sa postojećim delovima fasade. Schüco dizajn povezuje plemenite površine i suverene oblike sa inovativnim tehnologijama. Oni su garancija postojanog dizajna i prate nastojanja arhitekata u oblikovanju.

Pored dugog veka trajanja i jednostavne upotrebe svih proizvoda, rešenja firme Schüco imaju i dopunske vrednosti. Kombinacija toplotne izolacije, solarne tehnologije, automatizacije, bezbednosti i dizajna pokazuju da raznovrsnost primena i koristi od fasada sve više rastu. Za to se postarala Energija2, koja već i danas nudi za budućnost proverena rešenja za uključivanje novih, energentski relevantnih, sigurnih, lako opsluživanih komponenata sistema.