Žarka Zrenjanina 5a, 26314 Banatsko Novo Selo, Srbija     |       + 381 (13) 61 60 62

srpski | engleski

Proizvodnja
Fasade

Ventilirajuće fasade

Ventilirajuća fasada ima veoma moderan dizajn, i pruža jedno od najboljih termo izolacija, a jedinstvenim sistemom postavljanja kojim firma ALTAS izvodi.

Danas su one skoro obavezni način oblaganja, najčešće poslovnih objekata, jer imaju dodatni sloj vazduha koji pruža izvrsnu izolaciju, naročito leti, čime se stvara visok stepen uštede energije. Princip ventilisane fasade ostaje isti bez obzira da li je spoljna obloga od lakih ili teških elemenata.

Kod ovih fasada objekat je omotan slojem termoizolacije. Termoizolacija smanjuje termičke razlike na zidnoj strukturi i postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi vazduha unutrašnjih prostorija i na taj način utiče na postizanje kvalitetnog stambenog komfora u objektu.

U toku leta sistem lagano akumulira toplotu, jer se termički talas prenosi unutra ublažen i zbog toga se smanjuje direktno dejstvo sunčevog zračenja.

Pored svih ovih termičkih prednosti sistem fasade ima između termoizolacije i spoljašnjeg završne obloge ostavljen vazdušni prostor koji predstavlja prirodnu ventilaciju. Širina ovog vazdušnog prostora je minimum 30mm i veoma je značajan u letnjem periodu kada dolazi do zagrevanja spoljnog zaštitnog zida što uzrokuje promene gustine vazdušnog sloja i zagrevanja u šupljini u odnosu na vazduh ambijenta. Tako zagrejan unutrašnji vazduh stvara “efekat dimnjaka”, kreće na gore i kroz ventilacione otvore izlazi napolje i smanjuje zagrevanje objekta stalnim kretanjem odozdo na gore.

Zimi nema ovog efekta, jer u nedostatku jačeg zagrevanja spoljne obloge, temperatura vazduha okoline i vazduha unutar ventilirajućeg prostora imaju približno istu temperaturu i gustinu, tako da nema značajnijeg kretanja vazduha. Izbor spoljnog omotača je veoma važan sa stanovišta pouzdanosti i estetskog izgleda objekta.

Za spoljašnji omotač možemo da ponudimo: Granitnu keramiku, obloge od pločastih materijala proizvođača Trespa, Hunter Douglas, Parklex, FunderMax...

Ventilirajuća fasada nudi visoke karakteristike mehaničke otpornosti na atmosferske agense, udarce i agresivne uslove, veoma je pogodna za širenje i otporna na mraz i sunčevo zračenje. Granit pruža mogućnost izrade svih formata ploča, raznih oblika i dimenzija, a sve prema zahtevu projektanta i investitora.Granit se ugrađuje sa fugama širine 1-3 mm.