Žarka Zrenjanina 5a, 26314 Banatsko Novo Selo, Srbija     |       + 381 (13) 61 60 62

srpski | engleski

Proizvodnja
Konstrukcije

Proizvodnja
Konstrukcijski elementi

Konstrukcija je bitan građevinski, ali i estetski, element arhitekture. Svaka konstrukcija se sastoji od nosača (okomitih elemenata) i tereta (vodoravnih elemenata). Nosači su: zid, pilon, stup (arhitektura), stub i arkada. Tereti su: arhitrav, zabat, plafon, svod, krov i kupola.

Konstruktivan je onaj elemenat koji je statički i tehnički neophodan da bi neki objekat mogao da stoji. Arhitektonske konstrukcije se razlikuju po materijalima koji su upotrebljeni kao drvo, beton, gvožđe, kamen, opeka i sl. Priroda materijala i funkcija diktira oblik konstrukcije, ali u osnovi on je zavisan od otpora i gravitacije. Osnovni elementi kod svake konstrukcije su:

  • tereti i
  • nosači

ALTAS nudi visoko specijalizovanu proizvodnju aluminijumskih čeličnih konstrukcija različitih namena, po najvišim svetskim standardima kvaliteta niskog i visokog tipa. Aluminijum je lagani i čvrst materijal i može postići velike raspone. Aluminijumska konstrukcija je sistem sastavljen od AL profila, stakla, okova, i zaptivnih masa. Možemo ponuditi širok spektar proizvoda: aluminijumske krovne konstrukcije, lanterne, pergole, nadstrešnice, stepenišne.

KROVNE LANTERNE u visokom razvoju fasadnih stakala koji mogu da zadovolje uslove dobre termičke izolovanosti i zaštite od sunca, kao i dobri zaptivni materijali omogućavaju sve veću i kvalitetniju upotrebu krovnih lanterni koje u arhitekturi često nude kvalitetno rešenje unutrašnjeg prostora. Omogućavaju prirodan izvor sunčeve svetlosti, dobar pogled, a ukoliko se otvaraju omogućavaju i prirodnu ventilaciju. Koriste se različiti noseći sistemi koji najčešće zavise od estetskih zahteva arhitekte ili investitora, a u skladu sa prostornim i konstruktivnim mogućnostima. Rešavaju se kao viseće, konzolne ili klasične, gde se stakleni paneli oslanjaju tačkasto.